Cách đăng ký online chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân chính xác nhất

12:04 | 19/07/2023
(NXD) - Chứng chỉ hành nghề xây dựng là văn bản xác nhận năng lực, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng. Dưới đây là cách đăng ký online Chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân chính xác nhất kèm hướng dẫn chi tiết.
 
 

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì?

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a Khoản 53 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng, gồm: Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ nhiệm, chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng; Chủ nhiệm khảo sát xây dựng; Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
Như vậy, chứng chỉ hành nghề xây dựng là loại chứng chỉ cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật khi bước vào tham gia hoạt động xây dựng.
 

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì?

Ai cần phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng?

Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép năng lực hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 6 tháng hoặc ở nước ngoài nhưng thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng tại Việt Nam thì phải có giấy phép năng lực hành nghề phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận hành nghề.
 
Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.
 
Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực 5 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 5 năm.
 
Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.
 

Có bao nhiêu hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân?

Theo quy định của pháp luật có 3 hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng gồm
 
– Chứng chỉ hành nghề hạng I: Loại này dành cho những cá nhân có trình độ đại học trở lên. Những người đã có kinh nghiệm tham gia vào công việc phù hợp với ngành nghề cấp chứng chỉ từ 7 năm trở lên.
 
– Chứng chỉ hạng II: Loại này sẽ được cấp cho các cá nhân có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp. Hơn nữa, họ phải có kinh nghiệm làm việc đúng ngành nghề từ 5 năm trở lên.
 
– Chứng chỉ hạng III: Chứng chỉ này cấp cho những người có trình độ chuyên môn thích hợp. Cùng với đó là kinh nghiệm làm việc đúng ngành nghề từ 3 năm trở lên.
 
Chứng chỉ dành cho các cá nhân làm nghề thiết kế bao gồm: quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, kết cấu, nội ngoại thất, cơ điện, mạng thông tin.
 
Chứng chỉ dành cho những ai làm công việc giám sát giao thông, hạ tầng, thủy lợi, cơ điện dân dụng và công nghiệp, khảo sát, lắp đặt.
 
Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng
 
Chứng chỉ hành nghề kiểm định
 
Chứng chỉ hàng nghề định giá.
 

Cơ quan nào được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng?

Theo quy định của Bộ Xây Dựng những đơn vị được phép cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tự tổ chức thi sát hạch cho những người đăng ký cấp chứng chỉ tại chính đơn vị đó.
 
Hiện nay có duy nhất Cục quản lý xây dựng trực thuộc Bộ Xây Dựng là được tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1.
 
Thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề HĐXD tại Tổng hội Xây dựng Việt Nam tại khu vực phía Bắc tháng 3/2023
 
Đối với chứng chỉ hành nghề hạng 2 và hạng 3 thì Sở Xây Dựng các tỉnh sẽ tổ chức thi sát hạch và ngoài ra còn có 7 đơn vị nghề nghiệp là các Hiệp hội xây dựng được phép tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 và hạng 3 cho thành viên của tổ chức đó.
 
Trong đó Tổng hội Xây dựng Việt Nam là đơn vị được phép tổ chức thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hạng 2 và hạng 3 cho tổ chức cá nhân.
 
Cụ thể, tại Quyết định số 17/QĐ-BXD ngày 12/01/2018 và Quyết định số 1366/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Theo đó Tổng Hội xây dựng Việt Nam (viết tắt là VFCEA) là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các tổ chức, cá nhân là hội viên, thành viên của Tổng hội.
 

Dưới đây là các đăng ký online thi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân chính xác nhất kèm hướng dẫn chi tiết

 
Để hiểu về các thủ tục đăng ký online, hồ sơ thi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Tổng hội Xây dựng Việt Nam các bạn truy cập vào Website: https://chungchi.nguoixaydung.com.vn/ và làm theo các bước sau.
 
Bước 1: Điền đầy đủ thông tin cá nhân cá nhân bắt buộc vào các ô trống trong hệ thống
 
Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; số CMTND/CCCD/HC; nơi cấp CMTND/CCCD/HC; nghề nghiệp; địa chỉ liên hệ; số điện thoại; email; chọn xin cấp chứng chỉ hạng 2 hay hạng 3.
 
 
Ngoài ra, nếu có người giới thiệu để biết về việc thi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Tổng hội Xây dựng Việt Nam vui lòng thêm thông tin họ và tên, số điện thoại người giới thiệu.
 
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, danh sách giấy tờ theo hướng dẫn
 
Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng có thể bấm vào "MẪU BỘ HỒ SƠ CHUẨN" để xem các mẫu giấy tờ cần chuẩn bị. Hoặc trong "DANH SÁCH GIẤY TỜ" có ghi chi tiết cụ thể các loại giấy tờ cần chuẩn bị cùng các hình ảnh mẫu gồm:
 
- Đơn xin gia nhập tổng hội
 
- Mẫu hồ sơ cá nhân (mẫu đơn gia nhập)
 
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
 
- Tờ khai đăng ký sát hạch
 
- 3 ẢNH MÀU 4*6 nền trắng
 
- Văn bằng kèm theo (công chứng)
 
- CCCD (công chứng)
 
- Chứng chỉ hành nghề cũ liên quan đến lĩnh vực xin cấp (công chứng)
 
- Giấy đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp, các quyết định phân công cho cá nhân công việc phù hợp với lĩnh vực xin cấp.
 
 
Để có File word về: Đơn xin gia nhập tổng hội: Mẫu hồ sơ cá nhân (mẫu đơn gia nhập); Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và Tờ khai đăng ký sát hạch, người đăng kí thi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng bấm vào phần "TẢI BỘ HỒ SƠ".
 
Sau khi tải về sẽ có file Word để người đăng kí thi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng điền các thông tin theo mẫu.
 
Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký online Chứng chỉ hành nghề xây dựng
 
Sau khi chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ, bạn chụp lại bộ hồ sơ hoặc scan lại hồ sơ. Sau đó bấm vào "HỒ SƠ KÈM THEO" để tải hồ sơ lên hệ thống.
 
Tiến đến bạn tích vào ô trống "Trân trọng đề nghị Đề nghị Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng của Tổng hội Xây dựng Việt Nam đồng ý cho tôi tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây ..."
 
Tiếp đến bấm vào "TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÁY" và bấm "ĐĂNG KÝ"
 
Việc đăng ký online Chứng chỉ hành nghề xây dựng của bạn hoàn thành khi màn hình hệ thống có thông báo: "Đăng ký thành công - Chúng tôi đã nhận được thông tin đăng ký của bạn,  chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn sau".
 
 
Như vậy chỉ cần 3 bước đơn giản bạn đã Đăng ký thành công việc thi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Tổng hội Xây dựng Việt Nam.
 
Trên đây là cách đăng ký online Chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân chính xác nhất kèm hướng dẫn chi tiết. Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline tư vấn: 0912 350 145

Tin cùng chuyên mục

(NXD) - Quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực HĐXD của Bộ Xây dựng cho thấy nhiều hồ sơ không trung thực trong kê khai, ...
07:02 | 07/06/2023
(NXD) - Trong đợt 1, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã trao chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 3 tổ chức và 107 cá nhân.
15:03 | 01/06/2023
(NXD) - Ngày 1/2, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã họp công bố quyết định thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.
16:09 | 01/02/2023


TẠP CHÍ NGƯỜI XÂY DỰNG
Cơ quan chủ quản: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Tổng biên tập: Hoàng Chiến Thắng

Cố vấn chuyên môn:

+ TS Đặng Việt Dũng (Chủ tịch Tổng hội Xây dưng Việt Nam)

+ KS Tống Văn Nga (nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, PCT THXDVN)

+ GS Nguyễn Văn Liên (nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, PCT THXDVN)

+ TS Hoàng Văn Thắng (nguyên Thứ trưởng Bộ NN PTTN, PCT THXDVN)

+ TS Phạm Khắc Thưởng (TTK Tổng hội Xây dựng Việt Nam)

- Trụ sở: Số 625A đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 3, Tòa nhà Vilco, số 3 ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Văn phòng đại diện phía Nam: Số 37 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP. HCM
- Chi nhánh tại miền Trung - Tây Nguyên: Tầng 3, số 79 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Giấy phép xuất bản báo chí in: Số 607/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đổi ngày 30/12/2022
   Mã số ISSN (International Standard Serial Number): 80668531.
- Giấy phép trang TTĐT tổng hợp: Số 112/GP-TTĐT do Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 08/07/2020
Trưởng ban Thư ký tòa soạn: Hoàng Văn Lực
Phone: 0243 831 4740 - Hotline: 098 2711195
Email: nguoixaydung1986@gmail.com

Báo giá quảng cáo | Hợp đồng quảng cáo

© All rights reserved - Bản quyền thuộc về Tạp chí Người Xây Dựng
icon up