Khánh Hòa: Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, cư dân mỏi mòn chờ sổ đỏ

10:04 | 04/07/2021
(NXD) - Đã 6 năm, kể từ khi Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang (gọi tắt là Công ty Hà Quang) mở bán 332 lô nền Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II. Hiện khu này hiện hữu cả ngàn căn nhà cùng hàng ngàn cư dân sinh sống. Điều đáng nói ở đây là qua ngần ấy thời gian người dân ở đây vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Một góc Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, nhà cửa mọc lên san sát.
 
Liên tục phát văn bản… nhưng vấn đề vẫn dậm chân tại chỗ!
 
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, từ tháng 7/2014, Công ty Hà Quang thông báo mở bán dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II với tổng số nền bán là 332 lô, diện tích 60, 80, 100 m2/lô và lô góc. Giá khởi điểm là 6.500.000 đồng/m2; thanh toán làm 3 đợt, trong vòng 135 ngày nộp đủ tiền 100%. Như vậy, đến hết năm 2014, nhiều người mua đã nộp đủ tiền cho Công ty Hà Quang.
 
Nhưng ngày 19/6/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc giao đất và cho thuê đất để Công ty Hà Quang thực hiện dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II. Đến ngày 21/7/2016, UBND tỉnh có Quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều I Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 19/6/2015.
 
Cụ thể, giao và cho thuê 511.617,5m2 đất… để Công ty Hà Quang thực hiện dự án trên, trong đó, giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê 285.071,6m2; cho thuê đất hàng năm để xây dựng trường học, chợ 16.565,6m2; giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư 209.980m2.
 
Đến ngày 6/6/2017, Công ty Hà Quang có Văn bản 152/CV-BQL đề nghị được nộp trước tiền sử dụng đất giá trị 150 tỷ đồng, đồng thời đề nghị UBND tỉnh cho phép cấp tạm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 112.196,83m2. Sau khi UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, Công ty Hà Quang cam kết nộp toàn bộ giá trị tiền sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh Khánh Hòa.
 
Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh có Thông báo số 529/TB-UBND yêu cầu chậm nhất đến 31/8/2017, Công ty Hà Quang phải cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ xác định giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành viên Hội đồng thẩm định giá.
 
Đến 30/9/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường phải thẩm định xong trình UBND tỉnh phê duyệt. Quá thời hạn trên, Công ty Hà Quang không cung cấp đầy đủ hồ sơ thì căn cứ suất đầu tư do Bộ Xây dựng để tính chi phí và xác định giá đất theo quy định. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 6,553ha, yêu cầu Công ty Hà Quang đo đạc hoàn công các ô đất nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước 25/8/2017; Hội đồng thẩm định xác định giá đất, tiền sử dụng đất tạm tính (không thấp hơn 150 tỷ đồng) báo cáo UBND tỉnh trước 30/8/2017; Chậm nhất đến ngày 5/9/2017 phải nộp tiền sử dụng đất để làm cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích này.
 
Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh có Công văn 7608/UBND-XDNĐ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét nội dung đề nghị của Công ty Hà Quang tại Văn bản 205/CV-BQL về việc xin điều chỉnh quyết định giao đất theo từng thời điểm thực tế dự án đã thực hiện bồi thường dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II và tính tiền sử dụng đất theo thời điểm giao đất, tham mưu cho UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017.
 
Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh có Công văn số 7656/UBND-XDNĐ giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp các cơ quan kiểm tra, xem xét đề nghị của Công ty Hà Quang tại Văn bản 206/CV-BQL ngày 18/8/2017. Công ty Hà Quang kiến nghị nộp trước tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II.
 
Theo đó, giá trị nộp trước là 20 tỷ đồng/tháng. Thời gian bắt đầu từ tháng 8/2017. Ngày 12/9/2017, Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Nha Trang, Công ty Hà Quang (đại diện là ông Lê Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc và bà Đoàn Thị Bích Thảo, Giám đốc tài chính) đã có cuộc họp. Đến thời điểm này, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II chưa được phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất.
 
Tại cuộc họp, Công ty Hà Quang báo cáo đã liên hệ với Công ty tư vấn thẩm định giá đất, xác định không có cơ sở ban hành chứng thu thẩm định giá đất tạm để xác định tiền sử dụng đất tạm tính. Công ty dự kiến việc hoàn thành xác định giá đất thu tiền sử dụng đất chính thức vào cuối tháng 10/2017.
 
Công ty Hà Quang đề nghị nộp ứng trước tiền sử dụng đất vào ngân sách tăng từ 30 - 40 tỷ đồng/tháng, việc nộp ứng trước tiền này không nhằm mục đích đề nghị các Sở, ban, ngành xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số lô đất.
 
Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất, Công ty Hà Quang sẽ nộp số tiền còn lại vào ngân sách và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II.
 
Ngày 15/9/2017, Cục Thuế có Văn bản 5037/CT-QLD báo cáo UBND tỉnh ý kiến của các thành viên cuộc họp ngày 12/9/2017, thống nhất theo đề nghị của Công ty Hà Quang là nộp ứng trước tiền sử dụng đất vào Ngân sách nhà nước 30 - 40 tỷ đồng/tháng, bắt đầu từ tháng 9/2017.
 
Sau đó, ngày 14/10/2017, Công ty Hà Quang có Thông báo số 2421 B/TB-HQL gửi khách hàng, thông báo nêu rõ: “UBND tỉnh Khánh Hòa chưa ra quyết định phê duyệt giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án. Công ty Hà Quang đã gửi UBND tỉnh 2 Văn bản số 193A/CV-BQL ngày 28/7/2017 và 198/CV-BQL ngày 1/8/2017 với nội dung: Công ty Hà Quang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty nộp trước tiền sử dụng đất của dự án với giá trị nộp trước là 150 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đền bù hơn 160 tỷ HQL đã chi trả). Công ty đề nghị UBND tỉnh cho phép cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 65.536,37m2 trong dự án để Công ty thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng đã xây nhà và hoàn công, quyết toán công trình.
 
Tuy nhiên, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa đồng ý và chỉ cho phép Chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất sau khi có quyết định phê duyệt giá chính thức của UBND tỉnh… Hiện tại đã có 289 căn nhà trong dự án đã thực hiện xong các thủ tục về hoàn công, quyết toán công trình…”.
 
Khu trường học đang xây dở dang tại Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II.
 
Đến ngày 27/3/2018, Công ty Hà Quang tiếp tục có Văn bản số 523/TB-HQL gửi cho khách hàng, nêu: “Do vướng mắc về quy định pháp luật đất đai trong việc tính giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án nên UBND tỉnh Khánh Hòa chưa ra Quyết định phê duyệt giá tiền sử dụng, tiền thuê đất của dự án. Vì vậy, Công ty chưa được nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án trong vòng 1 - 2 tháng.
 
Trong quý II năm 2018 sẽ tiến hành cấp tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu II đối với khách hàng đã xây dựng hoàn thiện căn nhà và đưa vào sử dụng (đã thực hiện xong các thủ tục về hồ sơ hoàn công, quyết toán theo quy định - khoảng 400 căn nhà)…”.
 
Sau đó, ngày 5/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3518/STNMT-CCQLĐĐ-NV về việc cấp 51 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Hà Quang tại dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II. Trong đó đề nghị thể hiện nội dung hạn chế quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận: “Chỉ được nhượng quyền sử dụng đất theo Quy định tại Điều 41, Điều 42 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ”.
 
Ngày 23/8/2019, Công ty Hà Quang có Văn bản số 186B/CV-HQL “Kiến nghị bãi bỏ nội dung hạn chế quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, thành phố Nha Trang”.
 
Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa có Văn bản số 539/TB-UBND không đồng ý với kiến nghị của Công ty Hà Quang, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện theo Văn bản số 8321/UBND-XDNĐ ngày 19/8/2019.
 
“Nhập nhằng” việc trả lại 150 tỷ đồng?
 
Ngày 4/10/2019, Công ty Hà Quang tiếp tục có có Văn bản số 217/CV-HQL gửi UBND tỉnh, Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị UBND tỉnh hoàn trả lại 150 tỷ đồng Công ty Hà Quang đã nộp vào ngân sách Nhà nước; Thanh toán lãi suất của 150 tỷ đồng tính từ tháng 10/2017, khoảng 18,8 tỷ đồng, thời gian hoàn trả trong vòng 30 ngày.
 
Công ty Hà Quang cam kết khi nhận được Quyết định phê duyệt giá tiền sử dụng đất sẽ ngay lập tức khấu trừ tiền đền bù giải phóng mặt bằng của dự án và thanh toán đầy đủ phần còn lại theo quy định.
 
Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh có Văn bản 10579/UBND-XDNĐ giao cho Cục Thuế phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra nội dung kiến nghị của của Công ty Hà Quang tại Văn bản 217/CV-HQL ngày 4/10/2019.
 
Ngày 5/11/2019, Sở Tài chính có Văn bản 3910/STC- QLNS gửi UBND tỉnh, nêu rõ, Công ty Hà Quang nộp ứng trước tiền sử dụng đất Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II vào ngân sách Nhà nước 150 tỷ đồng (2017 nộp 60 tỷ, 2018 nộp 90 tỷ) đã được sử dụng bố trí đầu tư các dự án, công trình năm 2017, 2018, không có nguồn để trả theo đề nghị của Công ty Hà Quang.
 
Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2020 số tiền 168,826 tỷ (gồm 150 tỷ đồng số nộp của công ty và 18,826 tỷ đồng tiền lãi) hoàn trả cho công ty.
 
Góc phía Tây Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II.
 
Ngày 22/11/2019, Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Nha Trang, Công ty Hà Quang tiếp tục mở cuộc họp về việc xử lý hoàn trả 150 tỷ đồng tiền sử dụng đất và tiền lãi theo đề nghị của Công ty Hà Quang.
 
Trong biên bản cuộc họp có nêu: “Việc thực hiện hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp theo kiến nghị của Công ty Hà Quang phải có ý kiến chỉ đạo sau cùng của UBND tỉnh.
 
Việc Công ty Hà Quang kiến nghị trả lãi tính trên số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước các văn bản pháp luật hiện hành không quy định vấn đề này. Riêng đại diện Sở Tài chính đề nghị làm rõ nội dung đề nghị nộp trước tiền sử dụng đất của Công ty Hà Quang được Cục Thuế báo cáo trong Công văn 5037/CT-QLĐ ngày 15/9/2017 và UBND tỉnh đồng ý tại Công văn 9385/UBND-XDNĐ ngày 12/10/2017. Công ty đề nghị được nộp trước vào ngân sách Nhà nước với mức đề nghị tăng từ 30 - 40 tỷ đồng/tháng, việc nộp tiền ứng trước không nhằm mục đích đề nghị các Sở, ban, ngành xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số lô đất”.
 
Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 11895/UBND-XDNĐ giao cho Cục Thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Nha Trang, kiểm tra nội dung đề xuất của Sở Tài chính trong Văn bản 3910/STC-QLNS ngày 5/11/2019 và thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 10579/UBND-XDNĐ ngày 23/11/2019, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2019.
 
Ngày 9/12/2019, Cục Thuế Khánh Hòa có Văn bản số 6318/CT-QLHCNTK gửi UBND tỉnh, báo cáo kết quả cuộc họp các Sở, ban, ngành, UBND thành phố Nha Trang với đại diện Công ty Hà Quang ngày 22/11/2019.
 
Trong văn bản nêu: “Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II chưa được UBND tỉnh duyệt giá đất nên không có căn cứ tính và thông báo thuế; Việc Công ty đề nghị nộp 150 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước là nhằm để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích tương ứng với số tiền đã nộp và được UBND tỉnh đồng ý tại Văn bản số 9385/UBND-XDND ngày 12/10/2017. Do vậy việc hoàn trả… phải có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh…”.
 
Như vậy, việc trả lại 150 tỷ đồng cho Công ty Hà Quang chưa có hồi kết, việc hoàn trả và trả lãi phải theo đúng quy định của pháp luật. Qua sự này cho thấy Công ty Hà Quang đã bắt đầu mở bán 332 nền từ năm 2014, trước khi được giao đất, chỉ với giá 6.500.000 đồng/m2.
 
Đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa có Quyết định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, do vậy Công ty Hà Quang không thể nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho dự án, đồng nghĩa chưa thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.
 
Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất phải qua đấu giá hay không qua đấu giá quyền sử dụng đất, thời điểm tính giá đất… được quy định rất rõ trong Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn. Thiết nghĩ, UBND tỉnh và chủ đầu tư sớm giải quyết vấn đề để đảm bảo quyền lợi cho hàng ngàn hộ dân đã mua nền, làm nhà ở trong khu đô thị trên.
 
Mới đây, vào tháng 3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có Văn bản số 733/SXD-KTCL về việc trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư của dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I và dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, tại văn bản này nêu rõ: “Đối với dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, Sở Xây dựng không thực hiện thủ tục về cho phép đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; nội dung xác định trình tự, thủ tục đầu tư, xác định, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận”.
 
Theo Phi Long – Duy Quan/Báo Xây dựng
 
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/khanh-hoa-khu-do-thi-moi-le-hong-phong-ii-cu-dan-moi-mon-cho-so-do-309023.html

Tin cùng chuyên mục

(NXD) - Bên cạnh các lợi ích, hoạt động lấn biển cũng có nhiều vấn đề cần quan tâm, giải quyết và nếu không được quản lý, kiểm soát sẽ có tác động xấu đến môi...
15:01 | 20/09/2021
(NXD) - Nhà ở cần đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật mới có thể thực hiện các giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp...
09:53 | 18/09/2021
(NXD) - Trong các ngày 19/8/2020, 26/8/2020 và ngày 12/9/2020 Tòa án Nhân dân huyện Hoài Đức đã xét xử công khai một vụ án “Tranh chấp hợp đồng kinh tế”. Nguy...
15:40 | 16/09/2021
(NXD) - Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc Nguyễn Xuân Thông (Vĩnh Phúc) cho biết: UBND huyện Yên Lạc sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ tại dự án Cụm c...
16:25 | 14/09/2021
(NXD) - Trong số 20 bị can bị truy tố trong vụ án này, có bị can Tất Thành Cang, Phạm Văn Thông và một số bị can khác giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Thành p...
16:19 | 14/09/2021
(NXD) - Trong lúc cấp phát tiền hỗ trợ phục hóa, cải tạo ruộng lúa bị vùi lấp do thiên tai năm 2020 cho người dân. Ba cán bộ - công chức được cho là đã "gợi ý...
18:48 | 11/09/2021
(NXD) - Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh, dược – thiết bị y...
20:44 | 09/09/2021
(NXD) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động liên quan dự án của chủ đầu tư; tiến hành kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan đến hàng...
22:11 | 08/09/2021
(NXD) - Sau kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định “khai tử” dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên (xã Đại Bái, huyện Gi...
18:36 | 06/09/2021
(NXD) - Công an đang tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến việc giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt giá đất tại 9 dự á...
18:32 | 06/09/2021