Quảng Ngãi xin gia hạn thời gian Quảng Ngãi xin gia hạn thời gian lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030

19:30 | 27/08/2021
(NXD) - Để hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 đảm bảo chất lượng, đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Thủ tướng Chỉnh phủ cho phép gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 15/9/2021.

 

Việc tích hợp của các quy hoạch ngành để đồng nhất giữa các loại đất vào phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 gặp rất nhiều khó khăn.
 
Theo đó, ngày 24/8 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Tờ trình số 109/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ để xin gia hạn thời gian hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 của tỉnh Quảng Ngãi.
 
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh theo hướng sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả cho thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động chỉ đạo việc lập quy hoạch sử dụng đất và phân khai chỉ tiêu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất.
 
Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định cho 10/13 huyện, thị xã, thành phố gồm: Tư Nghĩa, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Minh Long, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Tuy nhiên, hiện vẫn còn lại các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Ba Tơ vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ yêu cầu.
 
Thực tế trong quá trình tổ chức lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Quảng Ngãi có phát sinh một số tồn tại, vướn mắc, cụ thể như: Trong khi các địa phương đang triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất theo Thông tư số 29/2014/BTNMT ngày 02/6/2014, thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lại ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 (có hiệu lực ngày 26/5/2021). Do đó, các địa phương phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục mới quy định của thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021.
 
Hơn nữa, định mức kinh tế kỹ thuật để lập quy hoạch sử dụng đất cũng có sự thay đổi, điều chỉnh khi Thông tư 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 bị thay thế bởi Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực ngày 22/9/2021.
 
Về phương án quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021-2030: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chỉ đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyến dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2025, chưa xác định được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2030.
 
Mặt khác, hiện nay một số quy hoạch ngành chưa được phê duyệt, chưa điều chỉnh hoặc đang triển khai thực hiện, cụ thể như: Quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng lãnh thổ; quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng,…; việc tích hợp của các quy hoạch ngành để đồng nhất giữa các loại đất vào phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 gặp rất nhiều khó khăn.
 
Vậy nên, để hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 đảm bảo chất lượng, đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi cần có thêm thời gian.
 
Theo Lê Danh/Báo Xây dựng
 
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/quang-ngai-xin-gia-han-thoi-gian-lap-quy-hoach-su-dung-dat-cap-huyen-giai-doan-2021-2030-313318.html

Tin cùng chuyên mục

(NXD) - Sáng 17/9, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 ...
09:48 | 18/09/2021
(NXD) - Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1859/QĐ-UBND, về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị t...
09:40 | 18/09/2021
(NXD) - Khu Kinh tế Nhơn Hội – Quy Nhơn sở hữu tiềm lực mạnh cho triển vọng xây dựng đô thị cảng biển cũng như khai thác mô hình kinh tế đêm.
18:45 | 16/09/2021
(NXD) - Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 của tất cả 13/13 huyện, thị xã và thành phố trê...
15:49 | 16/09/2021
(NXD) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 1776/QĐ-UBND, về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu đô thị, dịch vụ, thể dục thể thao Mai Ph...
21:34 | 11/09/2021
(NXD) - Ô đất hơn 4.500 m2 ở phường Mỹ Đình 2 (Hà Nội) được điều chỉnh quy hoạch từ Trung tâm giao lưu và phát triển văn hóa cộng đồng sang xây dựng công trìn...
20:59 | 09/09/2021
(NXD) - Để hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 đảm bảo chất lượng, đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính p...
16:24 | 27/08/2021
(NXD) - Vượt qua 14 tổ chức Tư vấn thiết kế hàng đầu trong và ngoài nước, liên danh Nikken Sekkei Ltd và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Vi...
21:11 | 25/08/2021
(NXD) - Việc xây dựng hệ thống công trình ngầm như hệ thống Tuynel kỹ thuật, hầm đi bộ, bãi xe ngầm, bể chứa nước ngầm, không gian thương mại, dịch vụ ngầm, ...
15:50 | 24/08/2021
(NXD) - Mong muốn kiến tạo một công trình biểu tượng xứng tầm tại một vùng đất mới giàu tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, Tập đoàn Danh Khôi và ...
20:51 | 23/08/2021