Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III (2023-2028): Quyết tâm hành động, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện

12:30 | 19/08/2023
(NXD) - Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận được thành lập ngày 30/12/2005 theo Quyết định số 458/2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/3/2006. Đến nay, Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đang dần khẳng định vai trò, trách nhiệm trong công tác tư vấn, phản biện các dự án đầu tư xây dựng, các đề tài nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến các họat động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Sáng ngày 19/8/2023, Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận tiến hành tổ chức Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự Đại hội có TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam; ông Lâm Đông, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ninh Thuận; ông Phan Tấn Cảnh, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Ninh Thuận; bà Chamaléa Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận; ông Lê Kim Hùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận; ông Lê Phạm Quốc Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận… 

Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận là thành viên của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Sở Xây dựng.
 
Toàn cảnh Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III (2023-2028).
 
Qua 01 nhiệm kỳ hoạt động, Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:
 
Tổ chức cho các hội viên tham gia lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng: Luật Xây dựng, các nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành và tham gia các hoạt động khác do ngành xây dựng tổ chức. Ngoài ra, Hội Xây dựng còn hướng dẫn cho các hội viên cách lập dự toán theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng hiện hành, áp dụng hệ số nhân công, nhân công trong máy, ca máy trong lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.
Tham gia Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề về hoạt động xây dựng.
 
Tham gia Hội đồng thi tuyển kiến trúc khi có yêu cầu.
 
Tham gia các hoạt động do Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, phân công như: thảo luận các văn bản và tham gia các Hội thảo khoa học do Tổng Hội Xây dựng Việt Nam và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tổ chức,…
 
Hiệu quả hoạt động của Hội trong thời gian qua giúp cho các hội viên hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong xây dựng, những chế độ chính sách; những tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm nắm vững kiến thức để phục vụ nhu cầu trong quá trình hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: thực hiện tư vấn phản biện các dự án đầu tư xây dựng, các đề tài nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến các họat động xây dựng trên địa bàn trong thời gian tới.
 
Bên cạnh những việc đã làm được, Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ trước cũng còn nhiều hạn chế như: Chưa tổ chức giao lưu với các Hội Xây dựng lân cận nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ của từng hội viên; chưa tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội về xây dựng, tham gia ý kiến về việc xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương chính sách, pháp luật cũng như kế hoạch, dự án phát triển khoa học có liên quan đến các chuyên ngành xây dựng. 
 
TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết: “Hội Xây dựng Ninh Thuận nhiệm kỳ 2 đã tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động chung của tỉnh, của ngành và cả của Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Hội có tham gia công tác phản biện, tư vấn, các dự án luật, đóng góp vào công tác đào tạo…. giúp cho việc tham mưu chính sách cho lãnh đạo tỉnh, sở, ngành. Tôi hy vọng trong nhiệm kỳ, Hội Xây dựng tỉnh sẽ phát huy những lợi thế và khắc phục những hạn chế để đưa Hội ngày càng đi vào ổn định, chiều sâu và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Trong thời gian qua, Tổng hội Xây dựng Việt Nam vinh dự được UBND tỉnh, Sở Xây dựng đặt hàng tư vấn kinh tế đô thị cho tỉnh. Ninh Thuận là tỉnh đi đầu trong lĩnh vực kinh tế đô thị, đây là sự đột phá và có cách làm bài bản. 
 
Đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện để Hội Xây dựng tham gia sâu hơn nữa vào công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; là cầu nối để cộng đồng doanh nghiệp họ có ý kiến phản hồi chính sách với tỉnh; tham gia sâu vào công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ cho ngành xây dựng….
 
Ông Phan Tấn Cảnh, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 
Ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm nội (GDP) tỉnh Ninh Thuận ước đạt trên 12.300 tỷ đồng, tăng 7,95%, đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Thu ngân sách Nhà nước của tỉnh được 1.820 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch.
 
Trong thời gian qua, ngành xây dựng đối mặt với nhiều thách thức về giá cả nguyên vật liệu, đại dịch COVID-19… Tuy nhiên, Hội Xây dựng tỉnh đã có những nỗ lực để đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh như tư vấn, phản biện, giám định xã hội… Tôi đề nghị BCH Hội Xây dựng nhiệm kỳ III (2023-2028) sẽ khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ trước; củng cố tổ chức hội, giúp hội viên; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Tổng hội Xây dựng, ban hành quy chế đảm bảo đúng thực tế và quy định của pháp luật; phối hợp với các tổ chức nhằm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội; cần nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động của các Hội bạn để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động…
 
Ông Lê Phạm Quốc Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Đại hội.
 
Ông Lê Phạm Quốc Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận phát biểu: “Sở Xây dựng cam kết sẽ sớm có quy chế phối hợp nhằm ủng hộ mọi hoạt động của Hội Xây dựng tham gia sâu vào công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội…”.
 
Ông Lê Kim Hùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận cho rằng: Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận thành lập từ rất sớm (năm 2005), chứng tỏ lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến đội ngũ tri thức ngành xây dựng. Tôi tin tưởng sau Đại hội, các hoạt động của Hội Xây dựng sẽ đạt được những bước tiến mới. Tôi đề nghị, BCH nhiệm kỳ mới của Hội sẽ củng cố tổ chức bộ máy, phát triển hội viên, đảm bảo hoạt động hiệu quả; xây dựng quy chế phối hợp với Sở Xây dựng, phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo Hội, rà soát lại danh sách hội viên để phát triển, đẩy mạnh phát triển cả hội viên tập thể (doanh nghiệp, viện, trường…).
 
Ban chấp hành Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III (2023-2028) ra mắt Đại hội.
 
Các đại biểu, hội viên tham gia Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III (2023-2028) thống nhất bầu ra 12 Ủy viên Ban chấp hành (BCH), trong đó ông Hồ Ngọc Tiến (nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng) được bầu làm Chủ tịch Hội Xây dựng; ông Nguyễn Tiến Nghị, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng MK làm Phó Chủ tịch Hội Xây dựng; ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Việt được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Xây dựng.
 
Đại diện UBND tỉnh Ninh Thuận tặng quà lưu niệm cho Đoàn Tổng hội Xây dựng Việt Nam.
 
Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận xác định các phương hướng hoạt động như: Tiếp tục thu hút hội viên, củng cố tổ chức Hội, phân công hoạt động trong Thường trực Hội; Các họat động gây quỹ, đảm bảo khả năng tài chính cho hoạt động Hội…Xây dựng, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức nghề nghiệp liên quan; Tổ chức thông tin, hội nghị chuyên đề, đào tạo nghiệp vụ như: Hướng dẫn, phổ biến các văn bản về pháp luật xây dựng và các văn bản quy phạm hiện hành khác có liên quan; quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành; Đào tạo chuyên môn, nhiệp vụ: tổ chức các hội thảo chuyên đề; các khóa học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các lớp đào tạo kỹ sư tư vấn, …Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: thực hiện tư vấn phản biện các dự án đầu tư xây dựng, các đề tài nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến các họat động xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 
Đoàn Tổng hội Xây dựng Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Ban chấp hành nhiệm kỳ mới Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
 
Đoàn Hội Xây dựng tỉnh Bình Định tặng quà lưu niệm cho BCH nhiệm kỳ mới Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.
 
 Thay mặt BCH, ông Hồ Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận mong muốn: “Để Hội Xây dựng ngày càng phát triển không thể thiếu sự quan tâm chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền từ tổ chức Đảng, Nhà nước và các Sở, ngành tạo điều kiện để Hội Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt công việc như: Phổ biến khoa học, triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ mới; tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hội sẽ nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức Hội đã có, đặc biệt là các Hội Xây dựng lận cận như: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận…, để vận dụng, nâng cao nâng lực điều hành hoạt động Hội xây dựng tỉnh Ninh Thuận…”.
 
 
Lê Phong
 

Tin cùng chuyên mục

(NXD) - Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) Tạp chí Người xây dựng đã tổ chức chuyến hành trình tri ân với các hoạt động thăm mẹ ...
10:10 | 24/06/2024
(NXD) - Chiều ngày 20/6, Đoàn lãnh đạo Tổng hội Xây dựng Việt Nam do TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội dẫn đầu đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Tạp chí Ngư...
07:21 | 23/06/2024
(NXD) - Sáng ngày 7/6/2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Tạp chí Người Xây dựng. Đồng ...
18:58 | 07/06/2024
(NXD) - Trên website của sở xây dựng một số địa phương như Bắc Giang, Yên Bái mới đây đăng tải thông tin, hướng ửng Giải thưởng Xây dựng Việt Nam 2024 (Vietna...
16:13 | 30/05/2024
(NXD) - Ngày 25/5, tại Hà Nội, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã kỷ niệm 20 năm ...
23:08 | 26/05/2024
(NXD) - Trải qua gần 70 năm trưởng thành, ngành Xây dựng Việt Nam luôn khẳng định được vai trò chủ lực trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đặc biệt trong nhữ...
11:07 | 17/05/2024
(NXD) - Giải thưởng Xây dựng Việt Nam 2024 (Vietnam Construction Awards 2024) là sự kiện được mong chờ nhất trong năm của các doanh nghiệp/doanh nhân ngành xâ...
15:38 | 17/04/2024
(NXD) - Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, ...
23:09 | 08/02/2024
(NXD) - Sáng ngày 26/01/2024, Tạp chí Người Xây dựng đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần DCAREME NUTRITION trao 200 suất quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 (địa ...
14:36 | 30/01/2024
(NXD) - Ngày 28/01, đại diện Tạp chí Người Xây dựng đã đến thăm, tặng quà cho các cháu tàn tật, trẻ mồ côi tại Cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương xã Thọ Thành (Y...
21:04 | 28/01/2024


TẠP CHÍ NGƯỜI XÂY DỰNG
Cơ quan chủ quản: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Tổng biên tập: Hoàng Chiến Thắng

Cố vấn chuyên môn:

+ TS Đặng Việt Dũng (Chủ tịch Tổng hội Xây dưng Việt Nam)

+ KS Tống Văn Nga (nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, PCT THXDVN)

+ GS Nguyễn Văn Liên (nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, PCT THXDVN)

+ TS Hoàng Văn Thắng (nguyên Thứ trưởng Bộ NN PTTN, PCT THXDVN)

+ TS Phạm Khắc Thưởng (TTK Tổng hội Xây dựng Việt Nam)

- Trụ sở: Số 625A đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 3, Tòa nhà Vilco, số 3 ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Văn phòng đại diện phía Nam: Số 37 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP. HCM
- Chi nhánh tại miền Trung - Tây Nguyên: Tầng 3, số 79 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Giấy phép xuất bản báo chí in: Số 607/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đổi ngày 30/12/2022
   Mã số ISSN (International Standard Serial Number): 80668531.
- Giấy phép trang TTĐT tổng hợp: Số 112/GP-TTĐT do Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 08/07/2020
Trưởng ban Thư ký tòa soạn: Hoàng Văn Lực
Phone: 0243 831 4740 - Hotline: 098 2711195
Email: nguoixaydung1986@gmail.com

Báo giá quảng cáo | Hợp đồng quảng cáo

© All rights reserved - Bản quyền thuộc về Tạp chí Người Xây Dựng
icon up