Tổng hội Xây dựng Việt Nam tham gia tư vấn phản biện cho quy hoạch của tỉnh Vĩnh Phúc

09:17 | 23/06/2022
(NXD) - TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng cần đưa vấn đề “Đô thị thông minh” vào đề án quy hoạch của tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Ngày 13/5/2021, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức “Hội thảo khoa học tư vấn phản biện dự thảo quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
 
Tham dự buổi hội thảo có các chuyên gia đến từ nhiều tổ chức trung ương và đại diện Sở, ngành, các chuyên gia của tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội thảo
 
Đoàn công tác của Tổng hội Xây dựng Việt Nam do TS Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội dẫn đầu đã tham dự và đóng góp ý kiến phản biện.
 
TS Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam tham gia góp ý, phản biện
 
Nội dung “Dự thảo quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, với mục đích kế thừa và cụ thể hóa những định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đồng thời, phát huy các tiềm năng, lợi thế và giá trị khác biệt của tỉnh, là cơ sở để xây dựng tỉnh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, dự thảo Quy hoạch đã đề ra mục tiêu phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh. 
 
Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp giai đoạn 2021-2025 đạt 11%/năm và giai đoạn 2025-2030 đạt 15%/năm; hoàn thành hệ thống các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, bảo đảm sự phát triển bền vững và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các địa phương và trong tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh; đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong các vùng du lịch đặc trưng, vùng trọng điểm du lịch quốc gia, là điểm đến hấp dẫn, khác biệt, mang tính cạnh tranh cao, trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế tài nguyên du lịch hiện có, đến năm 2030 thu hút 150.000 lượt khách quốc tế, 15,6 triệu lượt khách nội địa, doanh thu đạt 479 triệu USD. Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân đạt 1,5-2%/năm; 70% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 25%...
 
Nhiều đại biểu có những đánh giá khái quát ưu điểm, khuyết điểm, trong đó, chủ yếu là những vấn đề tồn tại của dự thảo báo cáo quy hoạch, một số nội dung cần tiếp tục hoàn chỉnh, như: Bố cục một số nội dung còn nặng về giải thích, giải nghĩa, đề cập quá chi tiết, trùng lắp nội dung, chưa đảm bảo tính hệ thống, logic của báo cáo; phương pháp lập quy hoạch chưa chỉ rõ mục đích áp dụng của từng phương pháp và nêu rõ kết quả áp dụng từng phương pháp được thể hiện trong quy hoạch; chưa thể hiện rõ nét việc đánh giá thực trạng, nhất là những ngành, lĩnh vực trọng yếu cần quan tâm, kết quả đạt được chưa có sự so sánh, đối chiếu với các chỉ tiêu đã quy hoạch nhằm chỉ rõ những mặt được, chưa được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định, đề xuất định hướng quy hoạch phù hợp trong thời gian tới; mục tiêu tăng trưởng GRDP của giai đoạn quy hoạch còn cao, chuyển dịch cơ cấu GRDP mục tiêu thiếu khoa học, thiếu thuyết phục và tính khả thi không cao, mâu thuẫn với các quan điểm chiến lược đột phá trọng tâm.
 
Chuyên gia trình bày dự thảo quy hoạch
 
Về phương hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng trên địa bàn tỉnh, có đại biểu cho rằng báo cáo Quy hoạch đang thiếu và cần bổ sung phương án sắp xếp, tổ chức không gian phát triển các khu, cụm công nghiệp, phát triển du lịch, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, trung tâm thương mại, hội chợ của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
 
Bên cạnh đó, định hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng của tỉnh cũng chưa đề cập đến nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh; định hướng liên kết phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực của tỉnh với các ngành, lĩnh vực của thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực.
 
Trong giải pháp và nguồn lực thực hiện, một số đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho từng thời kỳ 2021-2025 và 2026-2030 về số lượng cũng như chất lượng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho từng giai đoạn để đáp ứng theo nhu cầu phát triển; nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách về phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho phù hợp từng thời kỳ; nghiên cứu, bổ sung giải pháp cải thiện thể chế, môi trường đầu tư và kinh doanh như: phân công, phân cấp và ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính...
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận của lãnh đạo và nguyên lãnh các sở, ngành chuyên gia đóng góp ý kiến về mục tiêu, phương hướng, giải pháp quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Phát biểu tại Hội thảo, TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam chúc mừng tỉnh Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển, số thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đó là niềm vui, đáng trân trọng và phấn khởi, cũng là thành tựu chung của tỉnh.
 
Đánh giá cao sự đóng góp từ các tham luận của các đại biểu, đó là tinh thần trách nhiệm, phát biểu có chiều sâu và thực tế, tâm huyết. Mong Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục phát huy đối với đội ngũ các chuyên gia, là nguồn lực phi vật chất để cùng đóng góp cho sự phát triển và hoàn thiện của tỉnh trong thời gian tới được tốt hơn. 
 
“Cần thiết phải có đô thị thông minh, trong đề án này không đề cập vấn đề “Đô thị thông minh”, mặc dù tỉnh đang làm”, TS Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.
 
Trong dự thảo quy hoạch này cần cụ thể hóa quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia. Hiện tại theo dự thảo, chưa có quy hoạch quốc gia, cần cụ thể hóa chiến lược phát triển của tỉnh, đồng thời phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ tỉnh. 
 
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc
 
Về vấn đề lập quy hoạch, trong dự thảo còn thiếu nhiều, các quy hoạch cũ đã được phê duyệt. Cần đánh giá toàn diện quy hoạch toàn tỉnh, vị thế, tương quan, tương hỗ và tác động của tỉnh và vùng lân cận. Trong đó, so sánh mối tương quan và xu thế, mức độ phát triển của các lĩnh vực của tỉnh so với các tỉnh trong khu vực để có cơ sở đề xuất lĩnh vực lợi thế riêng của tỉnh; mô hình tăng trưởng của tỉnh cần thể hiện sự liên kết và tích hợp các thành phần, yếu tố cấu thành vào mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 
 
Cần thực tiễn, số liệu về dân cư, tăng dân số, cần có báo cáo phân tích về chuyển dịch cơ cấu lao động theo các ngành để nắm bắt được vấn đề đào tạo lao động, cần bổ sung đầy đủ vào dự thảo.
 
Về quy hoạch sử dụng đất, TS. Đặng Việt Dũng lưu ý, cần có ghi “đất xây dựng đô thị” để biết được tốc độ tăng trưởng của đô thi, chưa xác định được chỉ tiêu sử dụng đất. Đánh giá về không gian, phân bố không gian đô thị không bám theo Quyết định 1883/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cần phải điều chỉnh. 
 
Về phát triển đô thị, theo TS Đặng Việt Dũng trong dự thảo không thể hiện rõ, không mạnh dạn đề xuất và đưa ra giải pháp “khi không trở thành Độ thị trực thuộc TW thì cần có các giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế bình thường, cần rõ ràng về mục tiêu”.
 
Về quy hoạch không gian, nên lấy Vĩnh Yên là đô thị hạt nhân, động lực để có những liên kết, tập trung nguồn lực để phát triển.
 
Toàn cảnh buổi hội thảo
 
Kết thúc phần phát biểu tham luận, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu và thành viên Hội đồng tư vấn phản biện, sớm bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện.
 
Qua hội thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu và thành viên Hội đồng phản biện để trình cấp có thẩm quyền chỉnh lý, bổ sung lại một số nội dung liên quan đến dự thảo quy hoạch, góp phần chỉnh sửa hoàn chỉnh thêm vào quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
 
 
Hồng Lĩnh
 
(Bài viết đăng trên Tạp chí Người Xây dựng số tháng 5&6-2022)
 

Tin cùng chuyên mục

(NXD) - Nhân kỉ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2022), TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã gửi thư chú...
08:56 | 23/06/2022
(NXD) - Mặc dù Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành đã 03 năm, các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực, quyết tâm rất cao để tập trung triển khai ...
11:47 | 22/06/2022
(NXD) - TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ các Nhà báo, phóng viên, biên tập viên và những người...
14:47 | 17/06/2022
(NXD) - Dù còn nhiều khó khăn nhưng thị trường nhà gỗ tại Việt Nam có dư địa phát triển tốt trong tương lai, từ đó mở ra cơ hội cho doanh nghiệp xây dựng Nhật...
17:13 | 15/06/2022
(NXD) - Trong buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam TS. Đặng Việt Dũng bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện với Trường Đại ...
09:12 | 15/06/2022
(NXD) - Sáng 14/6, Đại hội đại biểu lần thứ VIII (2022-2027) của Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM diễn ra với sự hiện diện của hàng trăm đại biểu. Đại hộ...
18:01 | 14/06/2022
(NXD) - Sáng ngày 13/6/2022, tại Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương (số 50 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đoàn công tác Tổng h...
11:44 | 14/06/2022
(NXD) - Với chủ đề “Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường hướng tới phát thải ròng bằng 0 tại Việt Nam”, Hội nghị Khoa học Chiếu sáng toàn quố...
11:40 | 14/06/2022
(NXD) - Ngày 12/6/2022, đoàn công tác Tổng hội Xây dựng Việt Nam do TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch dẫn đầu đã có buổi làm việc với Hội Xây dựng tỉnh Bạc Liêu và...
12:57 | 13/06/2022
(NXD) - Việc ký kết hợp tác giữa Tổng hội Xây dựng Việt Nam (VFCEA) và Trường Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech) đã mở ra cơ hội tiếp cận công tác nghiên cứu k...
13:51 | 11/06/2022
TẠP CHÍ NGƯỜI XÂY DỰNG
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM
Các giấy phép hoạt động: Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho cơ quan báo chí (GP tạp chí số 438 cấp ngày 19/03/2012 và GP TTĐT số 112 ngày 08/07/2020). Mã số tiêu chuẩn quốc tế International Standard Serial Number ISSN 0866 8531.
Tổng biên tập: Hoàng Chiến Thắng
Phó tổng biên tập: Nguyễn Xuân Hải, Trần Cường, Huỳnh Văn Hoàng
Tòa soạn: KS Hà Nội Heritage, số 625A đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Hotline: 0912350145
Email: nguoixaydungdt@gmail.com
Đại diện tòa soạn phía Nam:
Huỳnh Văn Hoàng
Đại diện tòa soạn Miền Trung – Tây Nguyên:
Nguyễn Cửu Loan
© All rights reserved - Bản quyền thuộc về Tạp chí Người Xây Dựng
icon up