Hậu Giang: Đầu tư hơn 2.291 tỷ xây dựng phát triển công nghiệp và logistics

21:49 | 19/02/2021
(NXD) - Ngày 19/2, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký Kế hoạch số 35/KH-UBND “Triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025 trong năm 2021”. Tổng kinh phí thực hiện năm 2021 là hơn 2.291 tỷ đồng.

 

Khu công nghiệp Sông Hậu.
 
Theo kế hoạch Chương trình phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025 được thực hiện trong năm 2021 sẽ tập trung các nhiệm vụ như: Về công nghiệp: Tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các tiện nghi, tiện ích công cộng phục vụ cho Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.
 
Tăng cường kêu gọi thu hút các dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực xử lý môi trường, các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, công nghiệp chế biến (rau quả, thủy sản,..), chế tạo và năng lượng (điện mặt trời, điện gió, nhiệt điện,...); tiếp tục thực hiện các Chương trình khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương, trên cơ sở đầu tư, hỗ trợ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công hỗ trợ phát triển các ngành nghề mới, các sản phẩm mũi nhọn phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh...
 
Trong đó, quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu thành lập mới 01 Khu công nghiệp; lập 02 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp để làm cơ sở lập các thủ tục thành lập các Khu công nghiệp; triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt. Hoàn chỉnh quy hoạch và thành lập mới 02 Cụm công nghiệp, mở rộng 01 Cụm công nghiệp.
 
Ngã tư đường Nam sông Hậu nối đường thị trấn ngã Sáu.
 
Khởi công đầu tư xây dựng các dự án năng lượng tái tạo, các dự án trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp đã có chủ trương đầu tư. Triển khai thực hiện đề án khuyến công, đề án xúc tiến thương mại quốc gia, địa phương một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh năm 2010 đạt được chỉ tiêu kế hoạch trên giao, bằng 107,82% so với năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế) đạt được chỉ tiêu kế hoạch trên giao, bằng 107,10% so với năm 2020.
 
Tăng cường công tác kêu gọi đầu tư vào các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp nhằm để phủ kín diện tích đất tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh trong tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản có lợi thế cạnh tranh và phát triển một số hàng tiêu dùng có khả năng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
 
Tăng cường thu hút đầu tư phát triển điện mặt trời và điện gió,... Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất đối với chính sách khuyến công theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh mới.
 
Áp dụng các cơ chế, chính sách để nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm của ngành Nông nghiệp; các chính sách để phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 07/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được niêm yết, công bố và kịp thời hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; rà soát bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, không phù hợp theo quy định của pháp luật, đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Tổ chức quy hoạch vùng nguyên liệu phù hợp với nhu cầu của các nhà máy sản xuất và cơ sở chế biến đảm bảo cơ bản việc cung cấp nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến tạo ra giá trị gia tăng; gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người nông dân trong xây dựng vùng nguyên liệu, đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia trong chuỗi liên kết.
 
Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng và thành lập mới các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh vào các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp.
 
Về phát triển Logistics: Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư hoàn thiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông thủy, bộ trên địa bàn tỉnh có tính kết nối cao, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ vận chuyển hàng hóa, đi lại, mở rộng và nâng công suất, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa; tập trung chỉ đạo xây dựng đồng bộ hệ thống logistics để góp phần phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị sản phẩm có lợi thế, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Trong năm 2021 cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 01 trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch vốn được phân bổ trong năm 2021 cho các dự án tuyến đường giao thông thủy, bộ như: đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu; đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến đường Vị Thanh - Cần Thơ); đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt); đường tỉnh 926B kết nối với tuyến Quốc lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng.
 
Tập trung đầu tư, phát triển hạ tầng logistics, các trung tâm logistics theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp và hiện đại phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại và phát triển hệ thống logistics phục vụ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo ra các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị sản phẩm có lợi thế, nâng cao tính hiệu quả, bền vững trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Có chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuận lợi trong việc tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước, phát triển thị trường, đào tạo, tiếp cận thông tin; ưu tiên bố trí ngân sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, quan tâm công tác xã hội hóa nguồn lực cho phát triển dịch vụ logistics. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, duy trì mối liên hệ mật thiết với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp logistics nói riêng; xem xét giải quyết ưu đãi đầu tư theo quy định cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh logistics. Thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị vào các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.
 
Cảng Vinalines Hậu Giang.
 
Thực hiện các chính sách khuyến khích, mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng, nhằm góp phần quảng bá, tìm kiếm đối tác, tạo đầu ra sản phẩm cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư hoàn thiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông thủy, bộ trên địa bàn tỉnh có tính kết nối cao, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ vận chuyển hàng hóa, đi lại, mở rộng và nâng công suất, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong thời gian tới...
 
Tổng kinh phí thực hiện năm 2021 là hơn 2.291 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương: 353,10 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 58,40 tỷ đồng; vốn tư nhân (doanh nghiệp): 1.879,59 tỷ đồng.
 
Theo Huỳnh Biển/Báo Xây dựng
 
Link gốc:https://baoxaydung.com.vn/hau-giang-dau-tu-hon-2291-ty-xay-dung-phat-trien-cong-nghiep-va-logistics-299788.html

Tin cùng chuyên mục

(NXD) - Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội thông tin, dự kiến đến tháng 6/2022 mới có thể hoàn thiện được Bảo tàng Hà Nội.
03:32 | 07/03/2021
(NXD) - UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, bàn về vấn đề kết nối đường sắt với các khu vực trọng điểm sản xuất, xuất n...
05:33 | 06/03/2021
(NXD) - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 Xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thang máy thuộc Dự án Xây d...
04:23 | 06/03/2021
(NXD) - Sở Xây dựng Nghệ An vừa có công văn gửi Báo Đấu thầu thừa nhận những sơ suất vì không kịp thời công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm tran...
04:08 | 06/03/2021
(NXD) - Cát là nguyên liệu thô được sử dụng nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau nước. Tuy nhiên, vấn đề thiếu hụt cát toàn cầu đang bị coi nhẹ.
09:41 | 06/03/2021
(NXD) - Bộ Xây dựng cho biết, việc thực hiện thí điểm xây dựng khu NƠXH tập trung, hiện TP Hà Nội đã giao các nhà đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 5...
04:39 | 05/03/2021
(NXD) - Bộ GTVT cho biết 2 dự án cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư và khởi công trong tháng 6.
04:22 | 05/03/2021
(NXD) - Mất hơn 12 năm xây dựng, nhưng Dự án Quốc lộ 27, đoạn tránh sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) vẫn không thể hoàn thành, dù chỉ dài khoảng 6 km, quy mô xâ...
05:00 | 02/03/2021
(NXD) - Diện tích đất tối thiểu được cấp sổ đỏ trên 63 tỉnh thành cả nước được quy định khác nhau. Vậy tại Hà Nội là bao nhiêu, hãy tham khảo bài viết sau.
01:57 | 02/03/2021
(NXD) - Thành lập tháng 1/2019, Công ty Cổ phần Green i-Park được chọn làm chủ đầu tư dự án khu công nghiệp, đô thị Green iP-1 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái ...
10:14 | 01/03/2021

TẠP CHÍ NGƯỜI XÂY DỰNG

® Giấy phép số:  112/GP-TTĐT do Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 08/07/2020

Tổng Biên tập: KTS Vũ Quốc Chinh

Phó Tổng Biên tập, phụ trách nội dung: CN Trần Cường

Tòa soạn: Số 625A đường La Thành, Hà Nội

Điện thoại: 024.3831.4740 - Hotline: 0983.393.115

Email: nguoixaydungdt@gmail.com

Văn phòng Truyền thông Bắc miền Trung:

Địa chỉ: Số 11A Dương Vân Nga, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 098.339.3115 - 091.409.8668

Đại diện tòa soạn phía Nam: GS.TS. Huỳnh Văn Hoàng

Địa chỉ: Cao ốc số 8-12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (T8), P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP HCM

Điện thoại: 028.3821.1106 - Fax: 028.3821.1154

© All rights reserved - Bản quyền thuộc về Tạp chí Người Xây Dựng