Chính phủ báo cáo Quốc hội Chương trình phục hồi - phát triển kinh tế

07:04 | 04/01/2022
(NXD) - Chính phủ vừa có báo cáo Đề án chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gửi Quốc hội.

 

Tăng trưởng thấp kỷ lục
 
Báo cáo của Chính phủ đánh giá tăng trưởng kinh tế cả 2 năm 2020-2021 ở mức rất thấp trong nhiều năm trở lại đây, suy giảm ở cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ; ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm 2021-2025. Dự báo chỉ đạt 5,4%/năm, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đề ra 6,5-7%/năm.
 
Báo cáo đánh giá dịch bệnh có tác động nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội, nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng cả về kinh tế, y tế, văn hóa, an sinh xã hội của nước ta. Dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn, mà còn trong trung và dài hạn đến các mục tiêu tăng trưởng 5 năm, 10 năm.
 
 
GDP năm 2020 tăng trưởng thấp nhất trong hàng chục năm trở lại đây.
 
“Nếu không có các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 chỉ đạt 5,4%/năm, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đặt ra (6,5-7%/năm); nguy cơ tụt hậu so với khu vực và thế giới”, báo cáo nêu rõ.
 
Tuy nhiên, Chính phủ nhìn nhận cần lấy khó khăn, thử thách làm động lực phấn đấu, vươn lên, tận dụng tối đa cơ hội để sớm đưa đất nước phục hồi và phát triển. Qua đó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển đến năm 2025 đã đề ra.
 
Ước tính năm 2021, các giải pháp tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 có quy mô 185.984 tỷ đồng, tương đương 2,2% GDP; ngoài ra, đã thực hiện các chính sách miễn, giảm cước phí viễn thông, học phí, tiền điện và chi hỗ trợ từ các quỹ bảo hiểm với tổng quy mô 83.480 tỷ đồng.
 
Như vậy, tổng quy mô các chính sách chi hỗ trợ từ tài khóa và ngoài tài khóa là 269.464 tỷ đồng, tương đương 3,2% GDP; đã triển khai quyết liệt các giải pháp tiền tệ - tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế.
 
Trong bối cảnh đó, Chính phủ cho rằng việc xây dựng Chương trình, cùng với các chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình tại thời điểm hiện nay là rất phù hợp và cấp thiết.
 
Một trong nhiều mục tiêu là khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5 - 7%/năm giai đoạn 2021-2025, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung và dài hạn.
 
Quy mô Chương trình phục hồi kinh tế
 
Chính phủ dự kiến quy mô thực hiện trong năm 2022-2023 tương ứng với từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
 
Một là mở cửa nền kinh tế gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đầu tư nâng cao năng lực y tế (60 nghìn tỷ đồng).
 
Hai là bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm (53,15 nghìn tỷ đồng).
 
Ba là hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (110 nghìn tỷ đồng).
 
Bốn là phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển (113,85 nghìn tỷ đồng);
 
Năm là cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
 
Ngoài ra, huy động từ các Quỹ tài chính ngoài NSNN khoảng 10 nghìn tỷ đồng.
 
Về chính sách tài khóa, Chính phủ dự kiến tổng quy mô tài khóa là 291 nghìn tỷ đồng, gồm: Quy mô tăng bội chi để hỗ trợ trực tiếp từ NSNN là 240 nghìn tỷ đồng.
 
Trong số 240 nghìn tỷ đồng này, số tiền miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí phải nộp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là 64 nghìn tỷ đồng (chưa tính đến tác động tích cực của Chương trình đến khả năng tăng thu NSNN); Chi trực tiếp từ NSNN là 176 nghìn tỷ đồng, chỉ sử dụng để chi đầu tư phát triển; Bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NSTW năm 2021 khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; Tăng thêm 38,4 nghìn tỷ đồng hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện 06 chính sách
 
Về chính sách tiền tệ, Chính phủ phấn đấu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5%-1% trong 02 năm. Trường hợp rủi ro lạm phát tăng cao có sự điều chỉnh linh hoạt. Báo cáo của Chính phủ cũng ước tính sử dụng khoảng 46 nghìn tỷ đồng từ nguồn tài chính hợp pháp khác để nhập khẩu vắc xin, thuốc điều trị và thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch.
 
Ngoài các chính sách trên, một số chính sách khác được Chính phủ báo cáo Quốc hội. Đó là sử dụng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để phát triển hạ tầng viễn thông, internet, thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (Kinh phí thực hiện: 5 nghìn tỷ đồng, trong đó kinh phí thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” là 1 nghìn tỷ đồng).
 
Sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải mã công nghệ; mua thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh... Kinh phí khoảng 5 nghìn tỷ đồng.
 
Theo đánh giá của Chính phủ, trong trường hợp không thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ, giả định tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 6,0% , năm 2023 đạt 6,5% và năm 2024-2025 tăng trưởng trở lại bình thường thì bình quân tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 ước đạt 5,4%/năm. Như vậy tăng trưởng kinh tế 05 năm sẽ không đạt mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.
 
 
Theo Lương Bằng/Vietnamnet.vn
 
Link gốc: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/kich-tang-truong-chinh-phu-bao-cao-quoc-hoi-chuong-trinh-phuc-hoi-kinh-te-806213.html

Tin cùng chuyên mục

(NXD) - Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính chủ động cung cấp thông tin liên quan gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà ...
11:22 | 22/01/2022
(NXD) - Theo Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Chí Hải (Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM), Việt Nam có bảy điểm sáng về kinh tế trong năm 2021 v...
10:05 | 21/01/2022
(NXD) - Cơ cấu lại nền kinh tế là một nội dung lớn, quan trọng và cấp bách đối với Việt Nam hiện nay.
09:48 | 19/01/2022
(NXD) - Nghị định quy định về mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) mới đối với nhà, đất, súng săn, súng dùng để tập luyện, tàu thủy, ô tô, xe máy... Nghị đị...
07:34 | 16/01/2022
(NXD) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đối với kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân...
07:24 | 15/01/2022
(NXD) - Chính phủ ban hành Nghị định số 9/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực h...
07:31 | 14/01/2022
(NXD) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước n...
08:15 | 10/01/2022
(NXD) - Chuyên gia nhận định, trong năm 2022, sự thiếu vắng và yếu kém của loại hình nhà ở vừa túi tiền tiếp tục khiến thị trường bất động sản mất cân bằng, ổ...
14:51 | 07/01/2022
(NXD) - Lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, Bắc Giang, Long An và thành phố Hải Phòng kiến nghị có giải pháp đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tạo đột phá kết nối giao t...
07:32 | 06/01/2022
(NXD) - Sáng 31/12, Bộ Xây Dựng, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Tổng hội Xây phối hợp tổ chức Hội thảo “Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở côn...
07:40 | 31/12/2021

TẠP CHÍ NGƯỜI XÂY DỰNG

Cơ quan chủ quản: Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Giấy phép hoạt động cơ quan báo chí: Số 438/GP-BTTTT  do Bộ Thông tin và  Truyền thông cấp ngày 19/03/2012.

Giấy phép hoạt động trang điện tử:  112/GP-TTĐT do Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 08/07/2020.

Tổng biên tập: Hoàng Chiến Thắng

Phó tổng biên tập: Nguyễn Xuân Hải, Trần Cường, Huỳnh Văn Hoàng

Tòa soạn: Số 625A đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hotline: 0912350145

Email: nguoixaydungdt@gmail.com

Đại diện tòa soạn phía Nam:

Huỳnh Văn Hoàng

Địa chỉ: Cao ốc số 8-12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (T8), P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP HCM.

Đại diện tòa soạn Miền Trung – Tây Nguyên:

Nguyễn Cửu Loan

Địa chỉ: Tầng 3, số 79 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

© All rights reserved - Bản quyền thuộc về Tạp chí Người Xây Dựng
icon up