Bến Tre phấn đấu triển khai ít nhất 76,9 ha các dự án đô thị

17:11 | 19/02/2024
(NXD) - Tại buổi họp mặt báo chí đầu xuân Giáp Thìn – năm 2024, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cho biết sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển đô thị theo Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy. Tổ chức rà soát tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra, kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, phấn đấu triển khai ít nhất 76,9 ha các dự án đô thị; nâng cấp, đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, làm nền tảng xây dựng đô thị thông minh.

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 01/21/2023 của Tỉnh ủy Bến Tre về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2024; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bến Tre xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó có nhiều điểm đáng chú ý.
 
Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) phấn đấu tăng 6,5% - 7%; trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản (Khu vực I) tăng 3,84%; Khu vực công nghiệp - xây dựng (Khu vực II) tăng 10,89%; Khu vực dịch vụ (Khu vực III) tăng 6,76%; thuế sản phẩm tăng 2,64%. 
 
Bến Tre tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn và đối thoại với đại diện các cơ quan báo chí.
 
Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.750 triệu USD (trở lên); GRDP bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng/người; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo dự toán Trung ương giao đạt 5.820 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 5.680 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 140 tỷ đồng), chỉ tiêu địa phương phấn đấu là 5.900 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 5.760 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 140 tỷ đồng); Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 27%; Thành lập mới ít nhất 50 tổ hợp tác; 51 hợp tác xã; 01 Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.
 
Công nhận ít nhất 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 41 xã nông thôn mới nâng cao, 05 xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới; phấn đấu huyện Châu Thành, Thạnh Phú và Mỏ Cày Bắc cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới; huyện Chợ Lách cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP khoảng 47%; Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,25%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 38%; 
 
Đạt 32,3 giường bệnh/vạn dân; 10,27 bác sĩ/vạn dân; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,51%; lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 18% và tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 15,28% so với lực lượng lao động; Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 95%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 79%; tỷ lệ phân loại rác tại nguồn đạt 50% hộ dân; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 83,5%; Giải quyết việc làm 20.000 lao động, trong đó 2.500 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Tuyển quân đạt 10% chỉ tiêu; huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, dự bị động viên đạt 98,5%, dân quân tự vệ đạt trên 85% so với tổng lực lượng, Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 03 huyện Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm và thành phố Bến Tre; hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã; 
 
Kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai/tệ nạn xã hội; kiềm chế và kiểm soát người nghiện ma túy; kéo giảm tai nạn giao thông cả 03 tiêu chí; Điều tra, khám phá án hình sự đạt 80% trở lên, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%.
 
Chủ đề và trọng tâm chỉ đạo, điều hành quán triệt sâu sắc chủ đề điều hành năm 2024 của Chính phủ "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững" và của 3 Tỉnh ủy là "Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triến", UBND tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện phương châm hành động "Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp". 
 
Về lĩnh vực xây dựng, Bến Tre tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển đô thị theo Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy. Tổ chức rà soát tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra, kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, phấn đấu triển khai tí nhất 76,9 ha các dự án đô thị; nâng cấp, đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, làm nền tảng xây dựng đô thị thông minh. 
 
Thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ và tháo gỡ khó khăn sớm hồi phục thị trường bất động sản; triển khai Đề án của Chính phủ về "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030". 
Về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Bến Tre xác định xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số.
 
Định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh nhà, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội. 
 
Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (ngồi giữa); ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre (ngồi bìa trái) và bà bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre (ngồi bìa phải) chủ trì buổi họp mặt và đối thoại với các cơ quan báo chí.
 
Tuyên truyền về khát vọng phát triển của tỉnh, cổ vũ các mô hình hay, gương người tốt việc tốt, cách làm mới và hiệu quả, góp phần truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp và thị trường. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý thông tin trên mạng, nhất là mạng xã hội; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. 
 
Tiếp tục vận hành có hiệu quả Trung tâm Điều hành an ninh mạng (SOC) tỉnh, đảm bảo các hệ thống hoạt động theo đúng chức năng, vai trò đã thiết kế; tích cực phát triển Cổng đăng ký tên miền quốc gia v.n tại Bến Tre. 
 
Tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy cảm ơn các cơ quan báo chí trong việc thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đã kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giúp các cấp lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, sát thực tế các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của nước nhà… 
 
“Báo chí thực sự là phương tiện thông tin tuyên truyền quan trọng, là cầu nối của Đảng, chính quyền và nhân dân. Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng tỉnh Bến Tre lần thứ 8 và có nhiều tác phẩm hay, chất lượng, ở nhiều lĩnh vực, được bạn đọc, nhân dân đánh giá cao. Thay mặt lãnh đạo, tôi xin ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của báo chí vào sự phát triển của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua”, bà Yến cho biết.
 
Cũng trong buổi gặp mặt, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tiếp thu các ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan báo chí về lịch họp báo cung cấp thông tin định kỳ của tỉnh; chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn cho báo chí.
 
 
Lê Phong
 

Tin cùng chuyên mục

(NXD) - Trong quý I, giá đất nền, căn hộ tại TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhẹ. Trong đó, giá bán căn hộ tăng khoảng 5% so với cuối năm 2023.
11:04 | 12/04/2024
(NXD) - Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vừa lên tiếng cảnh báo rủi ro cho những nhà đầu tư có ý định mua bán hàng loạt dự án bất động sản chưa đủ điều kiện...
09:44 | 11/04/2024
(NXD) - Tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố danh sách 46 dự án bất động sản chậm tiến độ, đáng chú ý nhiều tập đoàn lớn như Lạc Hồng, Sông Hồng Thủ đô ... cũng bị gọi ...
08:46 | 09/04/2024
(NXD) - Nhìn lại vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, ngoài ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông, cần công tâm xem lại và cầ...
09:26 | 01/04/2024
(NXD) - Hàng loạt căn biệt thự tại Dự án Khu nhà ở Hoàn Sơn (xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bị biến thành các chung cư mini cho thuê trái quy hoạc...
10:33 | 29/03/2024
(NXD) - Hàng loạt công trình như: Nhà hàng ẩm thực sinh thái Lộc Vừng Đỏ (Phường 3); Nhà hàng ẩm thực sinh thái Nét Quê, Karaoke Gold (Phường 4); Nhà hàng sin...
10:06 | 29/03/2024
(NXD) - Đối với dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các thành viên Chính phủ thảo luận làm rõ về sự cần thiết xây dựng Luật; phân loại đô thị gắn với qu...
07:01 | 28/03/2024
(NXD) - Bể bơi công cộng ở Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy (Hà Nội) “bỗng dưng biến mất” khiến cho người dân địa phương vô cùng bức xúc....
14:20 | 27/03/2024
(NXD) - Ngày 26/3, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Đại biểu Quốc ...
06:22 | 27/03/2024
(NXD) - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV xem xét các hướng xử lý đối với dự án bất độn...
06:50 | 26/03/2024


TẠP CHÍ NGƯỜI XÂY DỰNG
Cơ quan chủ quản: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Tổng biên tập: Hoàng Chiến Thắng
- Trụ sở: Số 625A đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 3, Tòa nhà Vilco, số 3 ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Văn phòng đại diện phía Nam: Số 37 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP. HCM
- Chi nhánh tại miền Trung - Tây Nguyên: Tầng 3, số 79 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Giấy phép xuất bản báo chí in: Số 607/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đổi ngày 30/12/2022
   Mã số ISSN (International Standard Serial Number): 80668531.
- Giấy phép trang TTĐT tổng hợp: Số 112/GP-TTĐT do Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 08/07/2020
Trưởng ban Thư ký tòa soạn: Hoàng Văn Lực
Phone: 0243 831 4740 - Hotline: 098 2711195
Email: nguoixaydung1986@gmail.com

 

 

 

Báo giá quảng cáo | Hợp đồng quảng cáo

© All rights reserved - Bản quyền thuộc về Tạp chí Người Xây Dựng
icon up