Khẩn trương rà soát, chỉnh lý các hồ sơ quy hoạch cấp quốc gia đã được phê duyệt

06:34 | 13/03/2023
(NXD) - Đối với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
 
Theo đó, thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội, các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung chỉ đạo triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
 
Đến nay, một số quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt (bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 06 quy hoạch ngành quốc gia, 01 quy hoạch vùng và 04 quy hoạch tỉnh), tuy nhiên, còn nhiều quy hoạch chưa được phê duyệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022.
 
 
Số lượng quy hoạch trình phê duyệt còn rất hạn chế
 
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân của việc còn nhiều quy hoạch chưa được phê duyệt chủ yếu là do đây là nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp với nhiều quy định mới cả về nội dung và phương pháp lập quy hoạch; công tác chỉ đạo điều hành của một số Bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sát sao và quyết liệt.
 
Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành còn nhiều hạn chế, nhất là việc cho ý kiến về quy hoạch và cho ý kiến thẩm định đối với quy hoạch của các Bộ, ngành còn chậm, do chất lượng của hồ sơ quy hoạch còn hạn chế nên việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sau khi có Báo cáo kết quả thẩm định là rất chậm, đặc biệt là việc điều chỉnh, bố trí không gian phát triển theo quy hoạch để phù hợp với chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ còn rất nhiều khó khăn, dẫn đến số lượng quy hoạch trình phê duyệt là rất hạn chế.
 
Do đó, để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ; theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 915/VPCP-CN ngày 16/02/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ quan tâm, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch.
 
Hoàn thiện văn bản hướng dẫn pháp luật về quy hoạch
 
Cụ thể, về việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn pháp luật về quy hoạch, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình sửa đổi, bổ sung, ban hành các nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022.
 
Rà soát, thu hồi hoặc bãi bỏ các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác quy hoạch có nội dung trái với quy định của Luật Quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 108/NQ-CP nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng quy hoạch.
 
Rà soát, chỉnh lý các hồ sơ quy hoạch cấp quốc gia đã cấp có thẩm quyền được phê duyệt
 
Về tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, đối với 08 quy hoạch cấp quốc gia, 01 quy hoạch vùng đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt đề nghị khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt (bao gồm Báo cáo quy hoạch; hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch) để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định.
 
Đối với 10 quy hoạch ngành quốc gia đã thẩm định xong đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đối với 10 quy hoạch ngành quốc gia đã trình thẩm định đề nghị khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định. Các quy hoạch cấp quốc gia đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến khẩn đề nghị tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.
 
Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với 23 quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch. Theo đó, về tiến độ, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, đối với 04 quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt (bao gồm Báo cáo quy hoạch; hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch) để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định.
 
Đối với 23 quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
 
Đối với 17 quy hoạch tỉnh đã trình thẩm định đề nghị khẩn trương phối hợp với Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tổ chức thẩm định theo quy định. Các quy hoạch tỉnh còn lại đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến khẩn đề nghị tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, đôn đốc và thực hiện hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 cũng như các công việc khác liên quan đến quy hoạch. 

Tin cùng chuyên mục

(NXD) - Các cơ quan, tổ chức cần tổng hợp toàn diện, đầy đủ khách quan, trung thực, tôn trọng mọi ý kiến góp ý đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), không để ...
06:57 | 19/03/2023
(NXD) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản về lập quy hoạch các nút giao thông trên địa bàn Thành phố. Theo đó, số lượng nút giao thông cần lập bổ sung là 137...
06:11 | 16/03/2023
(NXD) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, tại các tỉnh phía Nam, đất đai là lĩnh vực hết sức quan trọng, nóng bỏng, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết là giải ...
06:26 | 15/03/2023
(NXD) - Cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng chuẩn bị được TP Hà Nội xây dựng với chiều dài 820 m, rộng 33 m, thiết kế 8 làn xe, nối quận Bắc Từ Liêm với huyện Đô...
06:23 | 14/03/2023
(NXD) - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Chính phủ cho điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị...
06:42 | 12/03/2023
(NXD) - Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch một số hạng mục thuộc giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành...
06:19 | 10/03/2023
(NXD) - Trong bối cảnh chung của quá trình đô thị hóa đang gia tăng trên khắp thế giới, sự hợp tác chặt chẽ và đồng hành của các đối tác trên toàn cầu đã và đ...
06:37 | 08/03/2023
(NXD) - Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp h...
05:46 | 02/03/2023
(NXD) - Về tính chất, khu vực quy hoạch dọc sông Hồng kết nối thành phố Lào Cai với Phố Lu sẽ là khu trung tâm đô thị vệ tinh, khu du lịch, vui chơi giải trí,...
07:02 | 25/02/2023
(NXD) - Sân bay Thành Sơn vừa được UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị đưa vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến ...
06:23 | 24/02/2023


Tạp chí Người Xây dựng
Cơ quan chủ quản: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Tổng biên tập: Hoàng Chiến Thắng
Tòa soạn: Hà Nội Heritage Hotel, số 625A đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Giấy phép xuất bản báo chí in: Số 607/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đổi ngày 30/12/2022
Giấy phép trang TTĐT tổng hợp: Số 112/GP-TTĐT do Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông cấp) ngày 08/07/2020.
Mã số ISSN (International Standard Serial Number): 80668531.
Phone: 0243 831 4740 - Hotline: 098 2711195
Email: nguoixaydung1986@gmail.com

© All rights reserved - Bản quyền thuộc về Tạp chí Người Xây Dựng
icon up